MBA a.k.a Mind Body Awakening

började som en viskning, en känsla som visade mig vägen till kroppen på de klienter jag jobbade med. Den gav mig förklaringen till det jag såg strömma under mina händer, bilderna och symbolerna jag tog emot i mitt huvud och fick förlösningarna i kroppen att ge ett djupare avtryck hos mina klienter. Känslan fick mig att våga gå förbi det jag lärt mig under mina utbildningar och arbeta djupare, säkrare och mer individuellt. I takt med detta utmanades och fördjupades mitt eget Jag.

MindBodyAwakening
En resa genom tid och rum
En upplösning av gammalt
En rensning både på fysiskt-eterisk nivå
En insikt om det nya

MBA är idag mitt varumärke

…som också resulterat i en bok om att finna sin medvetenhet och vilka verktyg man kan tillgå under resan. Mind Body Awakening. Dessa ord uttrycker allt jag står för, sättet jag närmar mig en kropp, ett sinne och känslan i livet som jag strävar att leva efter. Att väcka upp, att återbörda, att ge sig hän sitt sinne – sin mentala kapacitet. Att bli stark och finna fler sätt att stärka sin kropp med. Att leva sin dag, sitt liv i ett uppvaknande, en medvetenhet – det är för mig mitt MBA. Om du väljer att arbeta med mig, låter dig omslutas av min energi, ta del av min kunskap och erfarenhet– sprungen ur mina egna erfarenheter, samt alla livsmöten som omskapat och stärkt mig – är du hållen från början till slut … av mig och av dig själv. Välkommen till mig

For my english speaking guests, please view my tab in english and read what I can support you with.

MindBodyAwakening
A journey through time and space
A release of the old and the past
An insight of the new to come
A physical and etheric cleanse on all levels possible