12 steg mot din inre styrka & balans

Här har jag tagit inspiration från flera håll. Tanken är att vi / du kan använda dessa 12 steg som inspiration och arbetsverktyg, exempelvis om du valt att arbeta igenom den Individuella livsplanen (läs mer under priser&paket). De 12 kan delas upp, där man arbetar genom 4 steg i taget. De fyra första sessionerna handlar om att släppa taget till att stå i sin mod. Nästa block handlar om att stå kvar medvetet i sin sanning. I det sista blocket förstärker du dina verktyg, din kunskap för att bära din kraft till fullo och flöda framåt i din livsplan.

1: “Att släppa taget”. Betyder att du nu har friheten att gå förbi din jag-betonade prestation och vilja.

2: “Hoppet”. Genom tro och tillit till din egen kraft skapar du utrymme fylld av styrka och inre guidning.

3: “Löftet”. Det är nuet som gäller, du står kvar i ditt fokus.

4: “Ärlighet” Var stolt över ditt mod och den sanning du presenterar för dig själv.

5: “Sanningen”. När vi förlöser våra förflutna, tillåts livet att flöda tillbaka in i oss.

6: “Villighet”. Styrkan ger dig kraften att hålla ditt beslut levande.

7: “Ödmjukhet”. Genom att till fullo känna igen och förstå hur ofrihet har kontrollerat ditt liv, kan du bättre förstå vad du behöver distansera dig ifrån.

8: “Reflektion”. För att kunna förändra ditt livsmönster behöver förändringen vara permanent. Genom att förstå och acceptera det du möter, går du vidare mot ditt mål, dina tidigare erfarenheter blir din spegling.

9: “Förändringen”. Ditt beslut är en nödvändighet – andras förståelse för detta är ointressant.

10: “Uppmärksamhet”. Mönster tar tid att förändra. Bär alltid med dig uppmärksamheten om hur du agerar och reagerar i olika situationer.

11: “Samspelet”. Genom att fokusera på din kropp, dina sinnen, tankar, göranden och reaktioner kan du snabbare navigera genom gamla mönster.

12: “Att leva som man lär”. När du genom att vara en förebild för dig själv och andra och bär villigheten att dela din historia, byggs samförstånd och nya vägar framåt.