Om mig, Ewa

Jag heter Ewa Demahina. Jag älskar havet, landar i skogen och längtar till stjärnorna. Mitt liv började i Sverige 1964. Jag växte upp både i stadens rörelse och naturens stillhet och jag studerade livets mysterium och sammanhang redan från början.

Jag bär flertalet sätt att kommunicera inom mig. Vissa kallar det att vara klarsynt, andra medialitet. För mig är det något jag alltid burit inom mig som manat mig framåt, fått mig att våga lite mer,och berikar mitt liv. Denna kombination har gjort mig stark och fyllt mig med kreativitet och nyfikenhet. I dag är livets rörelse det som leder mig framåt, inspirerar mig och stöder mig i arbetet med att vägleda andra. Jag har arbetat som terapeut och lärare (inom kroppsterapier, samtal, service, ledarskap) sedan 1996 och har kontinuerligt utvecklat mina färdigheter genom vidareutbildningar och klientmöten. Målet har hela tiden varit att skapa en pålitlig och solid plattform att utgå från. I takt med att jag har mött och arbetat med människor från olika kulturer i olika länder under 15 år som givit mitt liv en ny och djupare dimension och ovärderlig erfarenhet, har min längtan att kunna vara ett större stöd för mina klienter i framtiden fördjupats och givit mig övertygelsen om att vi alla har möjligheten att utvecklas och öka tilliten till oss själva. Enligt mina vänner så lever jag som jag lär och inspirerar till att leva ett lite mer friare liv. Jag är oerhört tacksam och ödmjuk inför alla möten jag har fått vara med om och ser fram emot fler.

Välkommen till mig!